Vatrogasna zajednica grada Samobora prema svom programu rada, a vezano uz obilježavanje mjeseca zaštite od požara, organizirala je u petak, 19. svibnja, javnu vatrogasnu vježbu u Svetom Martinu, na prostoru OŠ Mihaela Šiloboda.

Vatrogasna vježba izvršena je u više segmenata:

I dio

  • Evakuacija učenika i zaposlenika škole sukladno planu evakuacije
  • Pretraživanje zadimljenog prostora i spašavanje ozljeđenih učenika i zaposlenika
  • Gašenje požara u  prizemnim prostorima škole koristeći unutarnju navalu
  • Dobava vode iz otvorenog izvora (potoka Konščica)

II dio

  • Gašenje požara razlivenih zapaljivih tekučina zračnom pjenom
  • Spašavanje unesrećenih osoba uslijed prometne nezgode iz osobnog motornog vozila

U vježbi su uz Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Samobora sudjelovala dobrovoljna vatrogasna društva Galgovo, Molvice, Drežnik, Petkov Breg i Pavučnjak.

Djeca  i građani su kroz ovu vježbu mogli vidjeti kako djeluje naša vatrogasna zajednica i uvježbanost vatrogasaca, a tijekom vježbe predstavljena je i različita oprema i vozila. Uz više od 30 vatrogasaca, vježbu je uspješno odradilo i 250 učenika i zaposlenika  škole u segementu evakuacije.

O svemu je tijekom vježbe izvještavao zapovjednik Mladen Žitković.